Andrey Sokolov

舞与伦比的少年世界冠军

世界U16岁拉丁舞冠军

黑池舞蹈节U16拉丁舞冠军

世界业余锦标赛锦标赛U16拉丁舞冠军

大师课

冠军私教视频

其他私教